Segregation en utmaning i skolorna

Uddevalla har tydligt segregerade skolor, enligt en ny rapport. För att dämpa de negativa konsekvenserna omfördelar man skolpengen och ger lärare på skolor med utmaningar knutna till segregation högre lön.

ANNONS
|

Undersökningen som presenteras av Arena Idé visar hur skolsegregationen ser ut på lokal nivå. Arena idé ingår i Arenagruppen som är en ideell förening som samlar flera olika opinionsbildande verksamheter med ett vänsterperspektiv. Uddevalla är en av de undersökta kommunerna. Rapporten pekar på att skolvalet och den fria etableringsrätten för skolor har lett till en ökad segregation.

– Det överraskar inte mig att man kommer fram till detta. Vi har en fri skolmarknad vilket bidrar till skolsegregationen, säger Staffan Lindroos som är chef för barn och utbildningsförvaltningen.

Han säger att det inte är så lätt att påverka segregationen när det är närhetsprincipen som ska tillämpas. Det är politiska beslut på riksnivå som styr.

ANNONS

Skjuta till pengar

– Vi har svårt att göra något radikalt åt saken. Det går nu inte att backa bandet utan vi får arbeta med det vi har, säger Staffan Lindroos.

Enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden finns det en möjlighet att omfördela skolpengen.

– Vi är medvetna om skolsegregationen och en viktig insats för att motverka detta är strukturbidraget, säger Cecilia Sandberg (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Hon säger att strukturbidraget har en utjämnande effekt där man omfördelar en del av skolpengen. Det räknar man fram utifrån elevers bakgrund. Det kan vara att man kommer från ett ensamhushåll, har försörjningsstöd och vilken typ av boende man har. Elever från mer utsatta områden bär via skolpengen då med sig en större resurs.

Blandningen viktig

– Vi har använt oss av den här principen i snart tio år och det har fallit väl ut. Det ger till exempel Ramnerödsskolan fler tjänster vilket har en utjämnande effekt, säger Cecilia Sandberg.

Också försöker man styra med hjälp av lönesättningar och sätter till exempel förstalärare i skolor med större utmaningar. Hon säger att det är viktigt med blandningen i skolklasserna där en alltför stor segregering får negativa konsekvenser.

– Blandade grupper ger bäst resultat för hela gruppens lärande, säger Cecilia Sandberg.

ANNONS

Staffan Lindroos känner ändå tillförsikt inför framtiden.

– Vi står inför stora beslut där vi kommer att få se nya skolbyggnader för att möta tillströmningen av elever. Det är ett ypperligt tillfälle att i den processen arbeta för att minska segregeringen, säger Staffan Lindroos.

LÄS MER:Blandning viktig för skolan

I rapporten har man rangordnat skolorna efter andelen elever med svenskfödda och/eller högutbildade föräldrar och räknat fram ett segregationsindext:

Fridaskolan +21

Norgårdenskolan 7-9, +18

Linnéaskolan +12

Sommarhemsskolan 7-9, +2

Västerskolan 8-9, -8

Hällebergsskolan -29

Ramnerödsskolan -74

Källa: Arena idé

ANNONS