S överväger förändringar i barnkonventionen – för gängkriminella

Riksdagsledamöterna Karin Engdahl och Mats Wiking (S) besökte Ljungbackens behandlingshem i Uddevalla under fredagen. Nu vill de höja personalens kompetens, minska gängkriminella ungdomars kontakt med omvärlden och tillfälligt avskilja våldsamma ungdomar. Men förslaget kritiseras av M.
– Det känns som att de försöker göra politiska poänger av det som politiken inte har något med att göra, säger Henrik Sundström (M).

ANNONS
|

Texten har tillfogats ett förtydligande i slutet på artikeln, 22/08-2022.

Under fredagen besökte de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Karin Engdahl och Mats Wiking det kritiserade behandlingshemmet som vårdar pojkar och män. Det kan vara ungdomar med allt ifrån psykosociala problem till kriminalitet och missbruksproblematik.

Nu i somras genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Ljungbacken och i en skrivelse ställde myndigheten två tydliga krav på bättring. Det första handlade om att det inte ska ha funnits någon tydlig rutin för hur nyanställda och vikarier introducerats i arbetet eller för att säkerställa att alla arbetstagare fått den informationen de behöver för ett säkert arbete.

ANNONS

Det andra kravet från Arbetsmiljöverket var att Ljungbacken slutar göra skillnad på riskbedömning av ensamarbete med intagna inne på en avdelning jämfört med utanför – på exempelvis promenader eller utflykter.

S vill satsa på bättre utbildning

Efter sitt besök på Ljungbacken i Uddevalla anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att SiS-hemmen behöver stora förändringar.

– Vi har gjort en satsning på ett utbildningsprogram så att de som jobbar på behandlingshemmen ska få bättre utbildning som bekostas av staten, säger Karin Engdahl (S).

Hennes partikollega Mats Wiking fyller i:

– Vi har en mycket svårare problematik än för 10-15 år sedan, och de som tillhör gäng måste skiljas från de som har mindre sociala problem. Sen pratade vi om tillgängligheten till datorer och iPads, att man inte ska kunna ha den kontakten med omvärlden.

Riksdagsledamöterna syftar på den dramatiska händelsen som skedde så sent som i oktober förra året, där en intagen 16-åring fritogs från en rastgård på Ljungbacken.

– Fritagningen berodde på att de hade tillgång till sociala medier inne på hemmet så att de kunde kontakta och förbereda rymningen. Alla ska inte ha tillgång att kunna kommunicera med omvärlden, säger Karin Engdahl.

Avskilja ungdomar vid konflikter

Trots all kritik gör Ljungbacken ett bra jobb, menar Mats Wiking samtidigt som han påpekar att Socialdemokraterna är det enda partiet som förespråkar avskiljningar på behandlingshem. Att man tillfälligt låser in våldsamma ungdomar vid konflikter för att undvika fara för andra. Detta ska dock användas sparsamt.

ANNONS

– En intressant politisk skiljelinje är att det bara är S som tycker att man ska tillämpa det här. Vi ser inget annat alternativ utifrån den grupp som är på SiS nu, med gängkriminella. På Ljungbacken pågår avskiljningen i snitt i 17 minuter.

– Det är viktigt att använda när det är en nödsituation där personal eller ungdomar kan bli skadade. Men man tänker att man kränker de unga när man avskiljer dem, säger han.

Partikollegorna funderar om barnkonventionen alla riktlinjer verkligen bör gälla för de som är 17 år gamla och gängkriminella.

Beslut fattade med godhetstankar

Riksdagsledamoten Henrik Sundström (M) anser att de socialdemokratiska förslagen är ogenomtänkta och att beslut fattats på fel grunder.

– Det kunde de ha tänkt på innan de gjorde barnkonventionen till lag, socialstyrelsen blev tvungen att göra riktlinjer. Det har gjorts så många fel under så många decennier och man har fattat beslut med godhetstankar – som med barnkonventionen.

Han fortsätter:

– Jag skulle rekommendera dem att jobba lite mer med de här frågorna. De borde samla seniora advokater, åklagare och socialsekreterare och ungdomar för att tala med dem och få en tydligare bild.

Henrik Sundström (M): ”Det känns som att de försöker göra politiska poänger av det som politiken inte har något med att göra”.
Henrik Sundström (M): ”Det känns som att de försöker göra politiska poänger av det som politiken inte har något med att göra”. Bild: Lasse Edwartz

”Politiska poänger”

Henrik Sundström menar att SiS som statlig myndighet anställer sin egen personal och att de får riktlinjer från socialstyrelsen när det gäller kompetenskraven. Han menar att S utbildningssatsning inte hör hemma i politiken.

ANNONS

– Det känns som att de försöker göra politiska poänger av det som politiken inte har något med att göra.

Han menar samtidigt att ungdomspåföljderna behöver ett rejält helhetsgrepp och att staten bör vara ytterst ansvarig för ungdomsvården.

– Jag har drivit frågan om att man ska bli straffmyndig redan från 13-årsåldern länge. Och det betyder inte att man ska slänga 13-åringar i fängelse bara för att du kan, men att staten har kontroll.

– Nu blandas vård och straff hejvilt och då får politiken sådana här förslag, säger Henrik Sundström (M).

Statens institutionsstyrelse

Myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård i samarbete med socialtjänsten.

Totalt finns 21 särskilda ungdomshem i Sverige med sammanlagt 730 platser. SiS administrerar även elva LVM-hem (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) med totalt 359 platser för vård av vuxna missbrukare.

Fotnot: I ett inlägg på sin Facebook-sida skriver Karin Engdahl (S) följande efter sitt besök på SiS-hemmet Ljungbacken i Uddevalla: ”Jag funderar över om barnkonventionens alla rättigheter verkligen ska gälla när du är gängkriminell och sitter på SiS-hem”.

”Att alla ungdomar på SiS-hem har tillgång till iPad, dock med spärrade sidor, försvårar behandlingsarbetet och leder i värsta fall till planerade fritagningar”.

I barnkonventionens artikel 17 står det skrivet: ”Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt”.

ANNONS