Det finns regionala skillnader i antal dödfödda barn i Sverige.
Det finns regionala skillnader i antal dödfödda barn i Sverige. Bild: Kent Eng

Antal dödfödda barn i regionen upp på agendan

Antalet dödfödda barn i Sverige skiljer sig mellan regionerna. På onsdagen kommer Socialstyrelsens rapport med åtgärder att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

ANNONS
|

Det är regional skillnader i andel dödfödda barn i Sverige. I Västra Götaland så är det drygt 20 procent högre risk för en gravid kvinna att efter vecka 37 föda ett dödfött barn än i Stockholm. Det visar den utredning som Socialstyrelsen gjort om andel dödfödda barn i Sverige.

För tjugo år sedan var Sverige ett av de länder som hade lägst andel dödfödda barn, men de senaste tio åren har antalet slutat minska. Till skillnad från flera andra länder.

Socialstyrelsens rapport visar bland annat att de socioekonomiska faktorerna är viktiga – vilket också innebär att dödligheten skulle minska om alla kvinnor hade haft lika goda socioekonomiska förutsättningar.

ANNONS

Antalet kan minskas

En enkätundersökning med barnmorskor visar också att det som påverkade deras arbete var platsbrist, hög arbetsbelastning, tidsbrist och språksvårigheter med utlandsfödda gravida.

De regionala skillnaderna visar på att det finns möjlighet att minska antalet dödfödda och i rapporten presenteras flera åtgärder. Bland annat att öka kunskapen och sprida information till såväl gravida kvinnor så som de som arbetar med förlossningsvård.

Man föreslår också att hälso- och sjukvården borde ha riktade resurser till de som har en ökad risk att få dödfödda barn, så som kvinnor födda i mellanöstern eller söder om Sahara samt kvinnor med hög BMI eller hög ålder.

Spädbarnsfonden, en organisation som drivs av och för föräldrar som förlorat barn, arbetar för att sprida information och påverka politiken för att minska antalet barn som dör.

"Inte okej att det är sådana skillnader"

– Socialstyrelsens rapport är ett första steg, sen måste man arbeta vidare med deras slutsatser. Det är inte okej att det är sådana skillnader regionalt som det är, nu behöver man se hur det skiljer sig även mellan sjukhusen lokalt, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.

Vad anser ni är den viktigaste faktorn för att minska antalet dödfödda?

– Framförallt måste varje enskilt fall utredas så att man man drar lärdom och inte bara accepterar. Fall utreds i dag men det finns inga tydliga riktlinjer, vilket borde finnas både på nationell och lokal nivå. Men man behöver också öka medvetenheten hos både gravida och inom vården, säger Asp som hoppas att Västra Götaland har en politisk vilja att utreda åtgärder att införa i regionen för att minska antalet döda.

ANNONS

Socialstyrelsens utredning kommer att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdagen.

LÄS MER:Var sjunde föderska drabbas av förlossningsrädsla

ANNONS