Vaccineringen av fas 4 i Västra Götalandsregionen ska inledas under vecka 20, enligt regionens prognos.
Vaccineringen av fas 4 i Västra Götalandsregionen ska inledas under vecka 20, enligt regionens prognos. Bild: Johan Nilsson/TT

Här smygstartar fas 4

På två vårdcentraler i Bohuslän och Dalsland har man redan nu kunnat erbjuda vaccin till personer som är 55 år och ingår i den fjärde och sista fasen av vaccineringen, det rapporterade P4 Väst på söndagen.

ANNONS
|

För en dryg vecka sedan publicerade Västra Götalandsregionen för första gången ett preliminärt schema för hur vaccineringen i fas 3 och fas 4, ska gå till.

LÄS MER:Regionens plan: Då öppnar vaccinbokningen för allmänheten

I fas 3 omfattas personer mellan 60-64 år, som inte tillhör i en riskgrupp, samt personer mellan 18–59 år som löper större risk att bli allvarligt sjuk.

Går allt som planerat kommer personer i fas 3 själva att kunna boka tid för vaccinering nästa vecka, vecka 18.

Två veckor senare, vecka 20, inleds den sista och mest omfattande fasen i vaccineringen mot covid-19 – fas 4. Då ska samtliga invånare mellan 18-55 år, som inte ingår i en riskgrupp, erbjudas vaccin mot covid-19.

ANNONS

LÄS MER:Torp köpcentrum blir vaccinationscentral i fas 4

Men på vårdcentralen i Dingle i Munkedals kommun, har man redan nu tvingats sänka åldersgränsen för vaccinering. Detta efter att trycket på bokningarna har varit trögt och personalen inte vill riskera att behöva slänga vaccin, det rapporterade P4 Väst på söndagen.

Under helgen har vårdcentralen kallat personer som är 55 år och äldre, säger Ulrika Holmqvist, primärvårdschef i Norra Bohuslän och Dalsland, till radion.

– Vi bör ha fler 60-åringar som inte har hunnit att vaccinerat sig ännu men vi kunde inte vänta in dem. Vi var tvungna att gå ned för att använda vaccinet och vi kommer att hålla kvar vid 55 plus även i veckan.

Också i Bäckefors, i Bengtsfors kommun, ligger vårdcentralen före den regionala prognosen. Här kunde fas 3 inledas något tidigare än planerat och nu räknar Ulrika Holmqvist med att samtliga 60-plussare ska ha erbjudits vaccin under veckan som kommer.

Därefter hoppas man kunna öppna upp för vaccinering av fas 4.

– Vi gör det lite parallellt. Det handlar mycket om att när vi får doserna har vi inte många dagar innan det ska vara i armen på folk, Ulrika Holmqvist till radion.

– Det kan inte gå för trögt med bokningarna utan vi behöver få ett bra tryck för att inte riskera att slänga doser. Det är det sista vi vill göra.

ANNONS

LÄS MER:Halland stoppar vaccinturister med VIP-lösning – Västra Götaland avvaktar

LÄS MER:Drop in skapade vaccinkaos på Näl – mottagning tvingades stänga

Rekommenderad prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Fas 1 (inleddes i december 2020)

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med personlig omvårdnad.

Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.

Hushållsnära kontakter (vuxna) som lever tillsammans med någon av dessa personer.

Fas 2

Personer som är 65 år och äldre. De äldsta vaccineras först.

Personer som genomgått benmärgstransplantation, organtransplantation eller med dialysbehandling, samt deras nära hushållskontakter.

Personer som 18 år eller äldre och som får stöd via LSS eller annan assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De ska äldsta erbjudas vaccin först.

Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära dessa personer.

Fas 3

Personer i åldern 60–64 år, som tillhör riskgrupp.

Personer i åldern 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, som tillhör riskgrupp, samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.

Personer som har svårighet att följa råden om smittskyddande åtgärder, exempelvis personer med en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning, samt personer som lever i socialt utsatta situationer.

Fas 4

Personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Ålder har betydelse för vilka som vaccineras först.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS