Stor marinövning på Västkusten

Från och med onsdag genomför marinen en övning längst Västkusten, vilket gör att båtar, fartyg och helikoptrar kommer synas på flera håll. Bland annat ska man spränga en skarp minlinje från andra världskriget.

ANNONS
|

Höstens stora marinövningen kommer främst att ske i inloppet till Göteborgs hamn och Hakefjorden in till Stenungsund.

Syftet är att träna på skydd av svenska hamnar och transportleder till havs. Militär personal, fartyg, båtar och helikoptrar kommer därför att synas mer än vanligt med start på onsdag och en vecka framåt.

Det kan förekomma lösskjutningar i övningssyfte utanför Skredsvik i syfte att träna minröjning med röjdykare. Även flera övningsmoment i form av i ubåtsjakt, logistik och minröjning kommer att genomföras.

Men man kommer även att spränga, eller oskadliggöra, en skarp minlinje från andra världskriget strax söder om fyren Vinga. Minorna hittades tidigare i år av marinen.

ANNONS

Vill uppmärksamma allmänheten

Övningarna kommer innebära ökad båttrafik och Försvarsmakten vill uppmana allmänheten till att vara uppmärksamma.

– Var extra uppmärksamma när du vistas i eller kring skärgården. Ser du försvarsmaktens båtar eller fartyg – håll avstånd. Följ gällande anvisningar, flaggor och signaler, säger Johanna Frejme, kommunikationschef vid Älvsborgs Amfibieregemente.

Under helgen kommer även jubileet av Marinen 500 år att hållas på Stigbergskajen i Göteborg där fartygen från övningen kommer lägga till vid kajen för åskådare.

Deltagande förband

I övningen deltar förband från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Älvsborgs amfibieregemente och Helikopterflottiljen. Även andra myndigheter deltar i övningen, bland annat Kustbevakningen. Övningarna kommer att pågår dygnet runt och genomförs främst på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden till havs och på land. I dialog med enskild markägare och kommuner har tillstånd godkänts för att bedriva viss verksamhet även på civil och kommunal mark.

Källa: Försvarsmakten

LÄS MER:Stabsassistenten om varför hon gick med i Hemvärnet

LÄS MER:Hemvärnssoldater finns överallt – även på Blåkulla

LÄS MER:Tjejerna från Bohuslän levde soldatliv på lovet: ”Fantastisk upplevelse”

ANNONS