Alla ska ha tillgång till strand och hav

Socialdemokraterna i Sotenäs anser att det måste vara möjligt för alla att fritt kunna promenera längs stränder och kajer inne i samhällena. Det skriver Britt Wall och Olle Törnguist.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Många oroas av speciellt moderaternas, centerns och SDs hot mot strandskyddet. Senast i onsdagens Bohusläning (1/8) ber Sture Boström de lokala partierna att deklarera sin ståndpunkt.

För socialdemokraterna i Sotenäs råder det ingen tvekan. En av grundbultarna i vårt nya program för hållbar utveckling är allas tillgång till strand och hav. Det betyder också att det måste vara fritt fram att promenera längs stränder och kajer inne i samhällena. Sotenäs ska i det avseendet inte vara sämre än Stockholm. Privatiseringen av hamnar och bryggor måste stävjas och boendet i sjöbodar stoppas. Vi vill ha fler och bättre sjönära promenader. Detta är en fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter. Då kan inte exploatörerna få mer inflytande över samhällsplaneringen, som alliansen vill. Tvärt om krävs det starkare och mer demokratisk planering för hållbar utveckling året runt.

ANNONS

Ökad exploatering av de mest attraktiva lägena är inte bara ett hot mot vår unika miljö, som CNN rankar bland de 10 främsta i världen, utan på sikt drabbas även besöksnäringen. Som Boström skriver, är det många som kommer hit just för att kusten skyddats rimligt väl mot överexploatering. Dessutom lever inte vi härute i första hand av några månaders turism, även om alla är välkomna.

Visst kan de som äger attraktiv mark och egendom tjäna storkovan på att sälja. Men Bohuslän får inte bli likt en gammal koloni som töms på sina rikedomar medan vår egen utveckling eftersätts. Vi som bor här måste se till så att det går att leva och driva produktiv verksamhet året runt. Så att det skapas jobb och ökat skatteunderlag för att driva skolorna och välfärden. Då får inte spekulerandet driva upp priserna på mark och boende så att det blir ännu dyrare att leva och verka längs kusten. Vi socialdemokrater vill stoppa spekulerandet i den fina miljön genom mer demokratisk planering för hållbara året-runt-behov.

Britt Wall och Olle Törnquist.

S-gruppen i Sotenäs för plan, bygg och miljöfrågor

ANNONS