Brist på kompetens är problemet – inte vaccinbrist

Det är med förvåning jag läser att man i NU-sjukvården (sjukvården i nordvästra Götaland) kommit fram till att cheferna för ambulansorganisationen måste erbjudas vaccination mot covid-19 med förtur.

ANNONS

Motivet för denna förtur uppges vara att cheferna utan risk för att smittas av corona måste stötta den icke vaccinerade baspersonalen som har en svår arbetssituation och bland annat riskerar att komma i kontakt med coronasmittade personer.

LÄS MER:Nu börjar personalen i NU-sjukvården att vaccineras

Vad jag förstår är man ganska ensamma i landet om att dra slutsatsen att chefer behöver skyddas på grund av att baspersonalen har en svår och riskfylld arbetssituation. Det skulle inte förvåna mig om man på andra ställen i landet som eventuellt har en liknande situation kommit fram till att erbjuda baspersonalen vaccination i stället för cheferna.

Inom äldreomsorgen i Eskilstuna verkar man enligt vad som framgår i media ha en likartad om inte än värre situation, för där har man utöver att vaccinera chefer med förtur till och med behövt vaccinera vissa chefers familjer med förtur.

ANNONS

LÄS MER:Varför går ledningsgruppen före i vaccinationskön?

Det är nog inte brist på covid-vaccin som är det stora problemet i de två fallen utan brist på kompetens i respektive ledningsorganisation i kombination med ren korruption. För att komma till rätta med dessa problem krävs mer ingripande insatser än att covid-vaccinera chefer.

Mats

LÄS MER:Därför har sjukhusledningen prioriterats före viss vårdpersonal

ANNONS