Måste regleras. Byggandet i Bohuslän måste planeras demokratiskt.
Måste regleras. Byggandet i Bohuslän måste planeras demokratiskt. Bild: Lasse Edwartz

Bygg inte bara för de rika i Bohuslän

Socialdemokraterna: Rädda kusten med bättre planering

ANNONS

Alla är välkomna till Sotenäs. Kommunens attraktionskraft är av godo men skapar också problem. Spekulation i mark, bostäder och sjöbodar förstör miljön, trissar upp priserna och gör det dyrare att leva året runt.

Produktiva investeringar som leder till hållbara jobb undergrävs. Livskvalitén minskar och tillgången till strand och hav reduceras. På sikt drabbas även besöksnäringen. I tidigare artiklar har politikerna fått frågan hur spekulationsekonomin ska motverkas, så att lokala behov kan råda och kustsamhällena överleva. Regeringens nya landsbygdspolitik är ett steg på väg, men det krävs mer ”distriktspolitik” av norskt slag, plus åtgärder mot kasinokapitalismen. I den andan måste det dessutom tas lokala initiativ. Medan moderaterna och Sverigedemokraterna (SD) förtränger problemen och ser bensinpriset och invandrarna som huvudfiender, går vi socialdemokrater i Sotenäs istället till val på bland annat. ett genomarbetat program om hållbar utveckling. Det presenteras den 20 juni i Hunnebostrands kulturhus.

ANNONS

Grundbulten i programmet är stärkt samhällsplanering och fördjupad demokrati, så att de lokala behoven kan prioriteras och medborgarna komma bättre till tals. Tvärt emot alliansens och SD:s privatiseringar vill vi satsa på en ny översiktsplan och tidiga program inom viktiga områden, tillsammans med åretruntboende. På så vis kan miljöskyddet stärkas och kommunledda detaljplaner utgå från tydliga instruktioner om lokala behov – innan exploatörerna kommer in och tar överhanden (som på Kleven vid Smögen). Kommunen kan också skapa strategiska markreserver och bygga fler hyresrätter, inte minst för ungdomar, barnfamiljer och nyanlända, samt främja bygg- och bogemenskaper, exempelvis bland äldre.

Kommersen kring sjöbodarna kan reduceras genom sänkta arrendepriser och boendet i dem stävjas. De fastboendes behov av båtplatser kan prioriteras. Allas möjlighet att promenera längs stränder och kajer kan garanteras och vandringslederna förbättras i samarbete med lokala föreningar. Det kan också bli fler sociala mötesplatser av det slag folkopinionen fått fram på Udden och förhoppningsvis på Sandbogen. Tung trafik kan reduceras i centrum och fina torg skapas i Kungshamn, på Väjern och i Bovallstrand, samtidigt som cykeltrafiken främjas.

Bättre demokratisk samhällsplanering kan dessutom bereda väg för prioriteringar som ökar kommunens attraktion för åretruntboende och rörlig turism. Hit hör förstås bästa möjliga skola, vård och omsorg. Men vi vill även satsa på långsiktigt och hållbart företagande, fritidsboende med lägre priser liksom bättre infrastruktur och förenklat pendlande. Vi vill också ta bättre vara på kommunens dolda tillgång i form av många yrkesverksamma och frivilliga kulturaktörer i bred bemärkelse samt ideella föreningar. Genom stöd och samarbete med kommunen kan de både höja livskvalitén för helårsboende och förlänga besökssäsongen med bättre vandringsleder, museum, utställningslokaler, utbildningar och upplevelsecentrum.

ANNONS

För att kustsamhällena ska överleva på de åretruntboendes villkor måste samhällsplaneringen utvecklas och demokratiseras, inte avvecklas och privatiseras.

Therese Mancini, Britt Wall, Olle Törnquist, Gunnel Berlin, Lars Erik Knutsson, Vivianne Gustafsson, Bengt Sörensson, Torsten Bengtsson

För Socialdemokraterna i Sotenäs

ANNONS