Måste regleras. Byggandet i Bohuslän måste planeras demokratiskt.

ANNONS