Katastrofområde. Kleven.
Katastrofområde. Kleven. Bild: Lasse Edwartz

Folkliga protester har räddat Sotenäs från katastrofer

Socialdemokraterna: Förstörelsen av Kleven kunde också ha förhindrats

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I en debattartikel den 10 april ställdes frågan om alliansen i Sotenäs, liksom liberalerna i Göteborg, vill privatisera samhällsplaneringen. Det enda svaret kom i Bohusläningen den 13 juli genom kommunalrådet Mats Abrahamsson som sade, att hans nästa steg är att lägga ut verksamheten i hamnarna på entreprenad. Det är skrämmande. Det spekuleras i vår fina miljö, i hamnområden och sjöbodar. Byggnationen styrs allt mer av de starkaste på marknaden istället för av lokala behov. Det gör att kostnaderna för näringslivet och åretruntboende ökar.

Framkomligheten längs kajer och stränder begränsas. Trots detta och mer därtill vill alliansen och SD fortsätta att undergräva grundbulten i det som gjort Sverige till ett av de bästa länderna i världen: medborgarnas gemensamma planering av sina samhällen. Socialdemokraterna i Sotenäs har nu som första parti, i självkritisk anda, samlats till ett komplett handlingsprogram för ”Hållbar Utveckling genom Stärkt Samhällsplanering och Medborgerligt Engagemang”. Nu råder det i varje fall ingen tvekan om vad vi står för.

ANNONS

Men valet är inte allt! För som vi skriver i programmet fordras det också ökat lokalt engagemang. Det enda som hindrat en rad katastrofer såsom byggnation på Piggeberget, Udden och i Sandbogen är folkliga protester och alternativa förslag. Så kunde även förstörelsen av Kleven ha förhindrats. Det får inte ske igen. Därför kommer vår arbetsgrupp för plan-, bygg- och miljöfrågor att leva vidare även efter valet, för alla som vill främja ett demokratiskt alternativ till att sälja ut Sotenäs. Efter den 9 september kommer vi bland annat att jobba med förslag till ny översiktsplan som stävjar privatiseringen och främjar lokala behov. Vi tänker också arbeta fram förslag till hur Sandbogen kan återskapas med det gamla köpmanshuset i centrum; hur den tunga trafiken kan reduceras i samhällena, hur det kan bli enklare att cykla; hur torgen i våra samhällen kan bli fina samlingsplatser, hur sjöbodseländet kan stävjas och hemmafisket främjas; hur kultur- och frivilligorganisationer kan stödjas, och hur alla kan få tillgång till fler, inte färre, strandpromenader.

S-gruppen i Sotenäs för plan-, bygg- och miljöfrågor genom

Britt Wall, Olle Törnquist, Gunnel Berlin, Lars Erik Knutsson, Vivianne Gustafsson, Torsten Bengtsson, Birgitta Albertsson

ANNONS