Att läsa lokaltidningen borde vara självklart för ett kommunalråd, menar Karl-Eric Magnusson.
Att läsa lokaltidningen borde vara självklart för ett kommunalråd, menar Karl-Eric Magnusson. Bild: Arkiv

Glädjande om jag fick kommunalrådet att läsa tidningen

Grattis, Ingemar Samuelsson! Du har läst Bohusläningen för första gången på många år. Åtminstone min insändare. Om det är början på en ny rutin att kanske i likhet med dina väljare följa nyheter och debatter på hemmaplan i ortens tidning så är jag nöjd att ha bidragit till detta nya liv.

ANNONS
|

Svar till Ingemar Samuelsson

LÄS MER:Du kallar dig journalist – då ställer jag högre krav

Det nummer du läste innehöll många intressanta artiklar, så kanske ger det mersmak. Du kan få en uppfattning om hur mediebilden av ditt revir ser ut, den bild som vanligt folk dagligen möter

Tyvärr berör Samuelsson inte den fråga som insändaren handlade om. Nämligen på vilket sätt du vill att väljarna/läsarna ska framföra synpunkter som du kan ta till dig och väga in i beslutsfattandet om ortens tidning ratas.

Nyligen hade Bohusläningen en stor rubrik: Samuelsson (S): ”Cheferna borde fått vaccinet först” och i texten kompletteras med ”cheferna borde ha stått först i vaccinationskön”. Vad är det för skillnad mellan min formulering att "chefer ska gå före i vaccinationskön" – som enligt Samuelsson är ren lögn och ägnas en hel insändare – och Samuelssons senaste version ”de (cheferna) borde ha stått i den personalgrupp som fått vaccinet först”? Att placeras först innebär väl att man går före i kön? Hemliga listor är ingen bra förutsättning för faktakoll. Jag har inte gjort egna tolkningar av rubriken, bara läst innantill vad alla sett.

ANNONS

LÄS MER:Jag har ingen respekt för dessa chefer

Vår kulturminister har uttalat målet att varje ort i en fungerande demokrati bör ha en egen tidning. Ett årligt presstöd på över en halv miljard kronor till drygt 70-talet tidningar ska bidra till att nå målet. Även Samuelsson måste väl inse att det är anmärkningsvärt att han som högste politiker i en stor kommun inte läser ortens tidning under många år. Är det inte en rimlig fråga att ställa vilken bild av verkligheten han får? Och varifrån? Ratas alla medier? Samt hur medborgarna ska nå kommunalrådet och övriga beslutsfattare med synpunkter om inte tidningen duger. Svara på detta i stället för att sänka debatten till förklenande uttalanden om mig som person. Ibland, kanske i desperation, brister omdömet även hos dig och du väljer en ovärdig taktik som jag menar göder politikerförakt.

Trump kallade media för folkets fiender, Putin och många andra burar in journalister. I en väl fungerande demokrati råder öppenhet och transparens, alla läser sin tidning och alla kan föra en konstruktiv debatt. Att skryta med att avstå från tidningen, som är ett utmärkt verktyg, hör inte hemma i det goda samtalets demokrati.

Karl-Eric Magnusson

journalist

LÄS MER:Detta har hänt: Vaccinet och hemliga listan

ANNONS