Sotenäs kommun har andra kvalitéer, skriver debattören.
Sotenäs kommun har andra kvalitéer, skriver debattören. Bild: Erik Zienau

Hovenäset är inte lämpligt för djuphamn

Sotenäs kommun har andra kvalitéer, skriver debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Förslaget om djuphamn i Hovenäset har sitt ursprung i den stora industrisatsning som planeras i Sotenäs. Ett 140 hektar stort verksamhetsområde planeras ett par kilometer norr om Hovenäset, Hogenäs Norra.

Vi i Miljöpartiet ifrågasätter om det är en lämplig plats att placera en större industri på detta område. Vi tycker att det hade varit bättre att placera verksamhet som kräver mycket transporter närmare E6 och järnväg. Vi hade gärna sett att Lysekilsbanan hade fått en upprustning så att gods kunde transporteras på järnväg till hamnen i Lysekil.

Det finns dock en stor majoritet som vill planspränga ett mycket stort markområde, för industriändamål. Detta kommer leda till ett stort transportbehov och syftet med en djuphamn är att avlasta de smala vägarna till Sotenäs.

ANNONS

Vi i Miljöpartiet vill säkra att de djuphamnar som finns idag på Guleskär och Hunnebostrand bevaras för att kunna användas för godstransporter och passagerartrafik i framtiden. Vi är tveksamma till behovet av ett fortsatt stort industriområde och vi ser inte att det finns något som talar för en djuphamn i Hovenäset!

Sotenäs kommun har andra kvalitéer och vi vill se en fortsatt utveckling av besöksnäringen och slår vakt om den fina boendemiljön och den värdefulla naturmiljön, såväl på land som i havet.

Yngve Johansson

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Sotenäs

ÖP-gruppen Sotenäs kommun

ANNONS