Villor sett från ovan.
”Nu tror jag inte att S partiledning kommer ändra på nuvarande fastighetsavgift; det kommer i så fall ske i samband med en mer genomgripande översyn av skattebaserna vilket är stort behov av”, skriver Alf Gillberg (S). Bild: Fredrik Sandberg/TT

KD skapade orättvis fastighetsskatt

Svar till Larry Söder och Magnus Jacobsson (KD) 17 maj

ANNONS

LÄS MER:Med S riskerar du få högre skatt på din bostad

I ett debattinlägg här i Bohusläningen försöker de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Larry Söder och Magnus Jacobsson skrämma folk för att ”S vill återinföra den gamla fastighetsskatten”. På detta får de förtjänstfullt svar av signaturen ”kustbo” som bland annat frågar dem varför de inte i sitt debattinlägg också berättade att den förutvarande fastighetsskatten innehöll en begränsningsregel i förhållande till lön/pension som klart begränsade skatten för de husägare som hade rätt till begränsningen.

Eftersom jag har god koll på bostadspolitiken sedan decennier tycker jag det passar att då berätta denna lilla story från valåret 2006; det val som Kristdemokraterna jobbade hårt för att skrämma folk med den ”förhatliga fastighetsskatten” och där folk skulle ”få gå från hus och hem”.

ANNONS

Dagens Nyheter, som ju inte kan beskyllas för en S-tidning, frågade dåvarande partiledaren Göran Hägglund om han kunde ge något exempel på folk som fått gå från hus och hem? ”Jag återkommer”, svarade Hägglund då. Inget svar kom, så i augusti en månad före valdagen ställde DN frågan på nytt – återigen inget svar. Hägglund och KD är fortfarande svaret skyldiga! Sedan vet vi ju vad som hände – KD fick igenom nuvarande fastighetsavgift, något som dåvarande finansministern Anders Borg (M) var helt emot, vilket innebar att billiga småhus i Norrlands inland fick höjd avgift medan till exempel 20-miljonersvillor i Djursholm fick sänkt avgift!

LÄS MER:Hög skatt och förlorade inkomster är ingen bra lösning

Nu tror jag inte att S partiledning kommer ändra på nuvarande fastighetsavgift; det kommer i så fall ske i samband med en mer genomgripande översyn av skattebaserna vilket är stort behov av. Inte minst ur rättviseaspekt. I stället för att skrämma folk och lägga ut dimridåer i frågan borde KD, liksom alla partier för den delen, rimligen ägna sig åt att skapa jämlika skattevillkor mellan de olika boendeformerna, vilket inte är fallet i dag.

Alf Gillberg (S)

Uddevalla

ANNONS