Myndigheterna ställer orimliga avloppskrav

Magnus Jacobsson: Det offentliga bör inte ha rätt att kräva åtgärder av medborgarna om kravet inte är underbyggt av faktisk miljönytta.

ANNONS

Replik till Anders Mårtensson 10 oktober

LÄS MER:Dåliga avlopp gynnar inte någon

Det är med förvåning som jag läser Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas Råd:s insändare i Bohusläningen den 10 oktober 2018. Mig veterligen finns det inte någon som argumenterar för att vattendrag, sjöar och hav skall försämras. Det jag och många med mig reagerar på är att det idag ställs orimliga krav gentemot fastighetsägare som innebär att enskilda tvingas att byta VA-anläggningar oavsett om bytet leder till förbättrad miljö.

Kommunernas VA-huvudmän äger även laglig rätt att kräva att enskilda ansluts till VA-områden vilket givetvis kan vara nödvändigt i vissa fall men även här sker det utifrån tämligen godtyckliga ”principer”. Det offentliga bör inte ha rätt att kräva åtgärder av medborgarna om kravet inte är underbyggt av faktisk miljönytta.

ANNONS

LÄS MER:Varför hetsjakt på enskilda avlopp?

Idag händer det att enskilda tvingas att byta VA-lösning till höga kostnader samtidigt som den nya lösningen inte har högre reningsgrad än den tidigare anläggningen. Enligt min uppfattning skall den enskildes rätt förstärkas, det är den som kräver en miljöåtgärd som skall påvisa att det finns en faktisk miljönytta med den åtgärd som man ålägger den enskilde.

LÄS MER:VVS-branschen ser bara till egna intressen

När man väl har påvisat att det finns ett faktiskt miljöproblem skall kravet på åtgärd vara teknikneutralt vilket gör att den enskilde själv äger rätt att välja teknik för att lösa det faktiska problemet.

Magnus Jacobsson

Riksdagsledamot, KD

ANNONS