"Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utvecklingen gå åt fel håll."
"Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utvecklingen gå åt fel håll." Bild: Matilda Spetz

Vi har inte råd att säga nej till en möjlighet att växa

Det är tråkigt att läsa en del inlägg från ett antal motståndare till etablering av ny livsmedelsproduktion i form av lax på Sotenäset. Att inte se möjligheter och positivt pröva en etablering är inte konstruktivt när framtiden finns i cirkulär matproduktion.

ANNONS

I norra Bohuslän och Strömstad upplever man just nu en svår kris där arbetslösheten ökar kraftigt och kommunen tvingas vända sig till regeringen för att få stöd och hjälp med att överleva i kommande svåra tider. Även i Sotenäs plågas ett antal företag under pandemin, vilket sannolikt kommer att leda till neddragningar av personalstyrkan.

Trots detta är Sotenäs ändå lyckligt lottad då flera positiva innovationer på senare år gör kommunen attraktiv för nya verksamheter och därmed möjliggör för hållbara cirkulära näringar att växa fram. Sotenäs symbioscentrum nominerades till Götapriset både 2018 och 2019, och kommunen utsågs även till årets innovativa kommun 2020. Symbioscentrum har bidragit till utvecklingen av Rena Hav där industrin samverkar i symbios för ett renare hav samt cirkulära lösningar mellan flera företag i kommunen. Andra positiva exempel är Smögenlax samt etableringen av Swedish Algae Factory i kommunen.

ANNONS

LÄS MER:Konsultbolag kräver Quality salmon på miljonbelopp

Kommunfullmäktige har beslutat att arrendera ut mark vid en etablering vilket kommer att inbringa en arrendeavgift på 25 miljoner kronor per år. De nya inkomsterna behövs för att möjliggöra satsningar inom vård och omsorg och övrig angelägen samhällsutveckling.

Med gemensamma ansträngningar kan kommunen stödja och underlätta för nya och befintliga företag att gå i täten för klimatsmarta och hållbara lösningar. Att inte bejaka framtiden och se möjligheter är pessimistiskt och leder inte till någon bra utveckling för vare sig Sotenäs eller övriga Bohuslän.

Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska havs- och fiskeriprogrammet, EHFF till vattenbruksverksamhet vilket är positivt och därmed visar Jordbruksverket, regeringen samt riksdagen att de tror på kommunen och näringslivet som har en lång tradition av fiske och marin livsmedelsproduktion. Även Västra Götalandsregion stödjer en etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk med 4,7 miljoner kronor då det kommer att leda till flera positiva utvecklingsmöjligheter för Sotenäs och Bohuslän.

LÄS MER:Nya miljoner till laxprojektet efter intensivt lobbyarbete

Att säga nej får också en konsekvens som motståndarna aldrig behöver ta ansvar för. Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utvecklingen gå åt fel håll. Det vill vi motverka, genom att bejaka framtiden och dess möjligheter.

Jeanette Loy (M)

ANNONS

Mikael Sternemar (L)

Olof Börjesson (C)

Robert Yngve (KD)

Kajsa Åkesson (M)

Britt Lindgren (C)

Rosita Holmström (M)

Michael Sandberg (L)

Daniel Nordström (M)

samtliga förtroendevalda i Sotenäs kommun

LÄS MER:När ska politikerna i Sotenäs inse att de har blivit blåsta?

LÄS MER:Laxodlingen i Sotenäs behöver granskas

ANNONS