Så här kan det se ut på Norra Drottninggatan, men den politiska ledningen vill lägga asfalt istället.
Så här kan det se ut på Norra Drottninggatan, men den politiska ledningen vill lägga asfalt istället. Bild: Uddevalla Kommun

Karl af Geijerstam: Snåla inte in på gatstenen på Norra Drottninggatan

Renoveringen av gatorna i Uddevalla centrum har varit väldigt lyckad. Det känns andefattigt och småsnålt att kommunen nu vill snåla med asfalt i stället för gatsten.

ANNONS

Under de senaste fem åren har Uddevalla centrum fått en välbehövlig uppfräschning och renovering. Detta har inte skett utan vissa problem. Gator har varit avstängda då grävskoporna har grävt upp djupa hål. Det har varit transporter med lastbilar och högar med stenplattor och gatsten har funnits lite överallt.

Men resultatet har varit värt både kostnader och krångel. Kungsgatan och Norra Drottninggatan har fått ny fin beläggning och dessutom har Uddevallaborna fått en del nya konstverk i staden: Bomullsspinnerskan och bronsuttrarna.

Men när samhällsbyggnadsnämnden skulle fatta beslut om den norra änden av Norra Drottninggatan beslutade den politiska majoriteten att skära i kostnaderna. Istället för gatsten ska man nu lägga asfalt. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Forseng (SD) berättar att kostnaderna hade ökat från 13 till 21 miljoner kronor. Alltså var det enligt honom nödvändigt att jaga kostnader.

ANNONS

Kostnadsökningen med åtta miljoner kronor är dock inte så stor med tanke på att detta är investeringar som sker på flera decenniers sikt. Senast det gjordes större förändringar på Kungsgatan var i början på 2000-talet. Innan dess hade den sett likadan ut sedan Kungsgatan blev gågata sommaren 1979.

Carlia-ägaren Peter Cedergren har därför helt rätt i sin farhåga att asfalten kan bli liggande i ett halvsekel. Det beslut man fattar denna vår kommer att få konsekvenser långt fram i tiden.

Beslutet ter sig också kortsiktigt med tanke på att det nu ligger gatsten i stora delar av staden och att asfaltbeslutet strider mot den fördjupade översiktsplanen. Man ska ”utnyttja i första hand traditionella material på gator och trottoarer i stadskärnan”. I planen argumenterar man också för att välja gatsten, även om det blir dyrare, eftersom investeringen är så långsiktig.

När Bohusläningen för omkring tio år sedan lyfte frågan om Uddevalla centrums framtid blev gensvaret enormt. Planerna för omvandlingen av centrum har varit ambitiösa och genomtänkta. Efter att första etappen blev klar skrev dåvarande chefredaktör Ingalill Sundhage år 2019: ”Efter uppfräschningen av Kungsgatan är jag beredd att påstå att det är viktigt, ja till och med avgörande för att människor ska stanna upp i den offentliga miljön och trivas där.” Bohusläningens krönikör Lars Bäckström skrev i december 2020 på temat att Uddevalla inte var vackrare förr: ”Sundbergs plats utanför Uddevallahem, med havreax och viloplats med biskopsmössa, är snudd på genial.”

ANNONS

Det känns andefattigt och småsnålt att förändringen av staden nu ska sluta i att man lägger asfalt istället för gatsten på denna del av Norra Drottninggatan. Tvärtom borde det gestaltningsmässigt vara av stort värde att man visar att gatan inte slutar vid korsningen med Lagerbergsgatan utan fortsätter upp mot hotell Carlia och Norra kyrkogården där Ulrika och Carl August Kullgren ligger begravda. Det är självklart att vägen dit ska vara stensatt med granit från Bohuslän.

LÄS MER:Besvikelse på Carlia när Drottninggatan ska asfalteras

LÄS MER:Kommunen söker fler namnförslag till ny staty

LÄS MER:Lägger sten för sten för att få Kungsgatan klar

LÄS MER:Uddevalla var inte vackrare förr

LÄS MER:Befängt förslag om asfalt istället för gatsten

LÄS MER:Nu står nya Norra Drottninggatan färdig

LÄS MER:Nu väntar ansiktslyft för Norra Drottninggatan

LÄS MER:Norra Drottninggatan tar semester

LÄS MER:Kungsgatans förvandling är överraskande bra

ANNONS