Att ta över ansvaret för vägen orsakar Munkedal mer kostnader

Under den resterande tiden av den här mandatperioden kommer jag att fortsätta kämpa för minskade kostnader och hög kvalitet i verksamheten, skriver Göran Nyberg (L) i Munkedal.

ANNONS

Replik till Christoffer Rungberg 29 november

LÄS MER:Vi böjer oss inte för Trafikverkets utpressning

I anledning av en replik från Christoffer Rungberg på min debattartikel ser jag behovet av ytterligare ett inlägg. Han beskyller mig bland annat för att fara med osanning. Det är ganska uppseendeväckande att han säger så och sätter en obehaglig ton i den här debatten. Vi som är insatta vet att anledningen till att man föreslår att gå Trafikverket tillmötes på halva den vägsträcka de vill att kommunen tar över är att få möjlighet att bygga färdigt detaljplanen vid Tegelverket. Inget annat.

LÄS MER:Munkedal ska inte böja sig för Trafikverkets utpressning

För det andra påstår han att de inte är sant att Moderaterna och Sverigedemokraterna drev igenom en uppsägning av avtalet med Lysekil och Sotenäs om Miljönämnden. Det är riktigt att man också vill ha en förlängning av avtalet för att få tid att utvärdera. Men om inte Lysekil och Sotenäs så här i efterhand går med på en förlängning innebär beslutet en uppsägning. Innan kommunen över huvud taget diskuterat eventuella problem med sina samarbetsparter. Enligt min mening är det inte så man hanterar ett samarbete.

ANNONS
Göran Nyberg Liberalerna Munkedal
Göran Nyberg Liberalerna Munkedal Bild: Munkedals kommun

När jag av den dåvarande borgerliga majoriteten fick möjligheten att få vara kommunstyrelsens ordförande mellan 1998 och 2002 gick kommunen från en gigantiskt förlust 1997 till ett positivt resultat åren därefter, något som kommunen sedan hade varje år till för någon mandatperiod sedan.

Under min mandatperiod och de följande, då Gunvor Andersson(S) och Alf Sifversson(M) ledde kommunstyrelsen, och minnet satt kvar av den period som tidigare lett fram till den utsatta situation kommunen varit i, arbetade politiken stadigt för att minska onödiga kostnader för att skapa utrymme för nödvändiga behov inom skola och omsorg.

LÄS MER:Genomfartsled kan stängas av – köpmän kritiska

Jag menar att även Jan Hognert(M), kommunalråd till för några månader sedan, fortsatte arbeta i den andan.

Det som vi började förarbeta under mitt ordförandeskap, samarbete med andra kommuner för att minska våra gemensamma kostnader, och en effektiv politisk organisation för bättre styrning av kommunen, beslutades sedan under mina efterträdares ledarskap, tillsammans med deras respektive samarbetspartier.

Under den resterande tiden av den här mandatperioden kommer jag att fortsätta kämpa för minskade kostnader och hög kvalitet i verksamheten i den anda som kommunens ansvarskännande partier gjorde under Gunvor Anderssons och Alf Sifversson ledning.

LÄS MER:Samarbete i miljönämnd kan komma att spricka

Det innebär bland annat att hedra och vårda det kostnadsbesparande samarbete som görs tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommuner. Vi behöver hitta ytterligare samarbeten, inte dra ned på dem.

ANNONS

Det innebär också att exempelvis säga nej till övertagande av vägkostnader från Trafikverket som vi inte måste. Det handlar om att arbeta för en politisk organisation som på ett kostnadseffektivt och beslutsamt sätt kan leda och styra vår kommun mot en lyckosam framtid i enlighet med våra väljares uppdrag.

LÄS MER:Vägförslaget är ett dråpslag mot Munkeland

En sak till vill jag med anledning av Christoffer Rungbergs inlägg kraftfullt poängtera. Jag och Liberalerna har förbundit oss att samverka med Moderaterna under denna mandatperiod. Vi har dock inte förbundit oss att samarbeta med Sverigedemokraterna i annat än fördelningen av olika ordförandeposter.

Göran Nyberg

Liberalerna

ANNONS