Socialdemokraterna motarbetade den liberala demokratin

Henrik Sundström (M): Felaktig historieskrivning av Olle Törnquist

ANNONS

Henrik Sundström Moderaterna M på listan till riksdagen
Henrik Sundström Moderaterna M på listan till riksdagen Bild: Lasse Edwartz

Replik till Olle Törnquist

LÄS MER:Man får inte exkludera människor ur demokratin

Det är inte utan att man sätter kaffet i vrångstrupen när man läser professor Olle Törnqvists närmast historierevisionistiska artikel om den liberala demokratin och socialdemokratisk värdegrund.

LÄS MER:Därför är det bra att isolera SD

Socialdemokraterna har sedan 1910-talet förespråkat allt annat än liberal demokrati. Med stöd i Axel Hägerströms filosofiska idéer utvecklade socialdemokraterna i Sverige en helt egen konstitutionell tradition, den så kallade rättspositivismen. Idén var att parlamentets majoritet alltid hade rätt, och domstolarna skulle vara politikens lydiga tjänare. Under ett sådant system är individuella mänskliga rättigheter, som rätt till frihet, äganderätt och icke-diskriminering, inget annat än vackra ord på ett papper.

LÄS MER:Demokratiskt tveksamt att isolera SD

Som starkast stod denna konstitutionellt radikala idé under 60- och 70-talets arbete med landets nya grundlag, Regeringsformen av 1974. Den socialdemokratiska synen på rättsstatens idé kan sammanfattas med ett citat av Carl Lidbom från detta år: ”Lagarna skall inte betraktas med underdånig respekt. De är arbetsredskap, som vi använder för att uppnå politiska mål.”

ANNONS

Som praktiskt exempel kan ges att domstolarna sågs som en del vilken som helst av statsförvaltningen, de hade inte ens ett eget kapitel i regeringsformen, än mindre någon högre grad av självständighet i förhållande till regeringen.

Under 1970-talet bedrev konservativa och liberaler, anförda av Gösta Bohman respektive Per Ahlmark, en stundtals mycket het debatt mot socialdemokraterna, till förmån för en liberal rättsstat av mer internationellt snitt. Socialdemokrater, med stöd av kommunister och centerpartister, hade dock ett starkt parlamentariskt stöd för sin linje.

Det var först i mitten av 1990-talet som samhällsutvecklingen började komma ikapp Socialdemokraterna. De enskilt viktigaste händelserna var Sveriges medlemskap i EU, samt att Europakonventionen gjordes till svensk lag på förslag av regeringen Bildt. Det har dock knappast varit en särskilt villig socialdemokrati som har låtit sig släpas in i en internationell gemenskap av liberala rättsstater.

Än idag fälls Sverige återkommande i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, och ännu finns det stora sjok av konstitutionella reformer som behöver genomföras för att Sverige med självklarhet ska kunna kallas för en fullvärdig liberal demokrati, till exempel när det gäller domstolarnas oberoende. För att nå i mål med detta behövs dock mindre av ”socialdemokratisk värdegrund”, knappast mer.

Henrik Sundström (M)

ANNONS

Kandidat till Europaparlamentet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_H%C3%A4gerstr%C3%B6m