Smögen Kleven
Smögen Kleven Bild: Lasse Edwartz

Vill inte S skapa nya hyresrätter på Kleven?

Kai Engelbrektsson: Vi kommer inte att driva en marina och vi bygger gärna hyresrätter.

ANNONS

För att skapa en så stor samsyn som möjligt beträffande nybyggnation på Kleven så valde jag att för ungefär ett år sedan träffa tre olika politiska grupperingar i Sotenäs kommun.

När jag träffade Socialdemokraterna så framkom, precis som i artikeln i Bohusläningen 25/2, att man helst ser fortsatt marin verksamhet på området där Smögen Marin idag bedriver sin verksamhet. Jag svarar nu precis som jag gjorde då att ägaren till Smögen Marin sålt fastigheterna för att det finns för lite tillgång till vatten och att miljökraven kommer att bli för tuffa att leva upp till då det ju även byggts bostäder alldeles i anslutning till verksamhetsområdet. Därför är det ju konstigt att man igen kommer med det önskemålet. Smögen Marin har bestämt sig för att flytta sin verksamhet och vi kommer inte att driva en marina där.

ANNONS

LÄS MER:Nu får det vara nog med exploateringar på Kleven

Sen är det ju märkligt, eftersom översiktplanen säger att man vill att det ska byggas bostäder, att S vill att man satsar på industri och handel.

Idag finns enligt mäklare 14 lediga lägenheter vilket är 5 procent av det antal lägenheter som anges i artikeln. Detta är helt normalt, snarare lite lågt antal.

Trafiksituationen ska givetvis utredas, men av en sakkunnig som tar hänsyn till alla aspekter av en utbyggnad, då även en hel del tung trafik kommer att försvinna i och med att Smögen Marin flyttar.

LÄS MER:120 nya bostäder planeras på Smögen

Jag vill även påtala att jag tycker det är klart olämpligt att Britt Wall skapar en grupp på Facebook som syftar till att motarbeta våra planer när hon själv sitter i byggnadsnämnden tillika myndighetsnämnd.

LÄS MER:Ny detaljplan ger fler möjligheter

I sin iver att skapa opinion så skriver Britt Wall på Facebook att hon vill stoppa 120 bostadsrätter. Vem har sagt att vi vill bygga bostadsrätter? Jag har varit i kontakt med Sotenäsbostäder om att bygga hyresrätter. Jag har även påtalat för kommunen att vi gärna bygger både hyresrätter och äldreboende vilket jag tror skulle gynna miljön på Kleven och skapa en mer levande miljö året om.

Kai Engelbrektsson

HF i Smögen AB