JO med flera har tolkat lagen och då får man inse sina begränsningar som hobbyjurist.
JO med flera har tolkat lagen och då får man inse sina begränsningar som hobbyjurist. Bild: Claudio Bresciani / TT

Karl af Geijerstam: Jag borde ha läst ett JO-beslut innan jag skrev

I ledaren om jävsfrågor i förra veckan hade jag fel i en avgörande fråga.

ANNONS
|

På nyhetsplats och debattplats menade professor Olle Törnquist och före detta riksdagsledamet Jan-Olof Larsson att frågan om en detaljplan på Klevenområdet var ett renodlat politiskt beslut och inte ett myndighetsutövningsärende. Jag höll rent spontant med om detta och grundade också min argumentation på det.

LÄS MER:Är det för jävigt i kommunpolitiken?

Men frågan har satts på sin spets i Bohuslän tidigare, vilket jag inte hade uppmärksammat. Jag tackar läsekretsen för min numera höjda nivå av upplysning. År 2009 blev majoriteten i miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil kritiserad av Justitieombudsmannen (JO) i just frågan om detaljplan är myndighetsutövning eller ej.

LÄS MER:Försvara demokratin i Sotenäs

Majoriteten behandlade nämligen en detaljplansfråga under den för allmänheten öppna delen av nämndmötet. Tjänstepersonerna avrådde från detta, för debatten under myndighetsutövning får inte ske offentligt i kommunala nämnder. Men majoriteten stod på sig. Till JO anförde de bland annat: ”Det är också svårbegripligt varför kommunfullmäktiges sammanträden skall vara offentliga när detaljplaner beslutas, medan däremot det motsatta skulle gälla när byggnadsnämnden beslutar i samma slags frågor.” JO menade dock att ”när en nämnd tar ställning till detaljplaner innebär det att den beslutar om rättigheter och skyldigheter för enskilda på ett sådant sätt att det är fråga om myndighetsutövning”.

ANNONS

LÄS MER:Politiker är arbetsgivarrepresentanter

Att ha politiska åsikter före ett beslut i en beslutande församling är inte samma sak som att exempelvis en nämndeman uttalar sig i skuldfrågan innan en rättegång startar. Det menade jag i förra veckan och det menar jag även nu. Men blir den juridiska bedömningen den att Britt Wall nog borde omfattas av det så kallade delikatessjävet så inser jag att det inte går att argumentera mot det.

Den politiska konflikten kvarstår dock och både Bohusläningens debattsidor och kommunfullmäktiges möten är öppna arenor där frågan kan avhandlas.

ANNONS