Här är vanligaste brotten i Uddevalla centrum

Tusentals kvadratmeter står tomma i Uddevalla centrum. Genom att kameraövervaka Kungsgatan och öka närvaron av ordningsvakter hoppas kommunen minska brottsligheten – och därmed lägga grunden för en levande stadskärna.
– Vi är extremt angelägna om att det ska bli en bra plats i centrum.

ANNONS
|

Det säger Anders Brunberg, centrumutvecklare på Uddevalla kommun. Han är en av flera personer i kommunen som har stadskärnan på sitt bord. Ett handelscentrum som under de senaste åren tampats med butiker som bommar igen och verksamheter som flyttar ut från stan.

Utvecklingen syns på flera ställen i Sverige, handeln genomgår förändring och pandemin har satt sprätt på processen. Det är en omställning som drabbar hårt nationellt, menar Uddevallas kommundirektör Peter Larsson.

Centrum ska bli mer attraktivt

Det pågår flera stora projekt som ska göra Uddevalla centrum mer attraktivt. Ett snyggare yttre, tätare bebyggelse och tusentals nya bostäder ska knyta ihop stadskärnan med omgivningen. Fastighetsägare har det yttersta ansvaret för att hyra ut tomma lokaler – men kommunen kan bidra med att skapa rätt förutsättningar, menar Peter Larsson.

ANNONS

– Det är inte bara frågan om fler boende, utan om attraktiva miljöer där vi även integrerar handeln. Vi behöver jobba med belysningen i centrum och vi behöver trafikplanera på ett sätt så att det är lätt att ta sig runt.

– Rent, snyggt och tryggt, det är grunden; nedersta siktet i pyramiden, säger Peter Larsson.

Hur kommer det sig att det mest grundläggande inte redan är på plats?

– Det handlar främst om en upplevt otrygghet i centrum. Det ser annorlunda ut idag än för tio år sedan.

Ökad trygghet med kameror

2018 fick Uddevalla kommun tillstånd av den regionala polismyndigheten att låta ordningsvakter patrullera i centrum – ett så kallat paragraf 3-tillstånd.

– Det här är en del i att skapa trygghet, och få en tryggare stämning i centrum. Allmänheten vill ha ordningsvakter. Det har vi till exempel sett i den medborgarenkät vi har gjort, sa Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare, Uddevalla kommun, i en intervju med Bohusläningen i mars.

Till en början gällde paragraf 3-tillståndet Kampenhof-området, samt längs med Kungsgatan. Hösten 2020 vidgades tillståndet och ytterligare platser räknades in – numera har ordningsvakterna tillstånd att patrullera i i princip hela centrumkärnan.

LÄS MER:Därför finns inte längre ordningsvakter i centrum

Under 2020 kostade de då två ordningsvakterna kommunen två miljoner kronor och förhoppningen är att öka närvaron ytterligare under 2021. Främst genom att utöka tiderna för patrullering.

ANNONS

När en ny ansökan lämnades in till polisen i början av 2021 pekades åtta platser ut där kommunen såg ett behov av ordningsvakter. Bland annat Walkesborg och området runt det nuvarande badhuset, där det finns mycket oupplysta platser, enligt Ulrika Engelbrektsson. I ansökan fanns även Norra och Södra Hamngatan med, framför allt då det är arrangemang där.

Inom en snar framtid hoppas kommunen även få lov att kameraövervaka Kungsgatan, enligt Björn Segelod, säkerhetschef på Uddevalla kommun.

Björn Segelod Uddevalla kommun
Björn Segelod Uddevalla kommun Bild: Edvin Bergström

Förra året ansökte kommunen om tillstånd för korsningen mot Trädgårdsgatan och korsningen mot Norra Drottninggatan, samt i Dalabergs centrum och på parkeringen vid stadshuset. Ansökan lämnades in till Datainspektionen.

– Jag fick nej på alla, säger Björn Segelod.

Planen är, enligt Segelod, att ansöka på nytt. Kommunen kommer inte att backa i frågan, säger han:

– Kameraövervakning är en viktig del i minska den upplevda otryggheten i centrum.

Färre brott men ökad otrygghet

Trots att den upplevda otryggheten ökar i centrum, har antalet brott blivit färre. De senaste fem åren har antalet anmälda brott minskat från 820 brott 2015, till 681 brott 2020. Ökade gjorde däremot så kallade upptäcktsbrott – brott som observeras av patrullerande personal. Till dessa räknas bland annat narkotikabrott och vapenbrott, enligt Tony Bengtsson, kommunpolis i Uddevalla.

ANNONS

– Statistiskt sett är inte Uddevalla centrum en otrygg plats. Men vi har haft en del händelser i centrala stan som har väckt stort intresse hos invånare och massmedia det senaste året; mord, våldtäkter och uppmärksammade rån. Det sätter skräck i människor.

Så är brotten kategoriserade

Narkotikabrott

Brott som regleras i narkotikastrafflagen. Sett till narkotikabrott under 2020 i Sverige var den vanligaste brottstypen eget bruk och innehav.

Rån

Kapitel 8 i brottsbalken. I kategorin ingår rån mot äldre/funktionsnedsatta personer utan skjutvapen, rån mot privatperson utan sjukvapen samt rån mot privatperson med skjutvapen.

Misshandel

Kapitel 3 i brottsbalken. I kategorin ingår misshandel mot kvinna/man över 18 år och mot flicka/pojke under 18 år.

Stöld

Kapitel 8 i brottsbalken. Stöld som till exempel cykelstöld, stöld ur och från motordrivet fordon och fickstöld mm.

Stöld i/ur butik

Kapitel 8 i brottsbalken.

Brott mot Knivlagen

Regleras i Knivlagen.

Brott mot Vapenlagen

Regleras i Vapenlagen, som till exempel innehav av pistoler, jaktvapen eller ammunition.

Bedrägeri

Kapitel 9 kap. brottsbalken. Vanligaste bedrägeribrottet i Sverige 2020 var kortbedrägeri.

Förlorat gods

Kapitel 10 i brottsbalken.

Skadegörelse

Kapitel 12 i brottsbalken. Vanligaste skadegörelsebrottet i Sverige 2020 var klotter.

Källa: Polisen, Brottsförebyggande rådet.

Under samma tid har centrum blivit ”påfallande öde”, enligt Tony Bengtsson. En utveckling som inte nödvändigtvis resulterar i fler brott, men att känslan av otrygghet i ökar. I en medborgarenkät från februari 2021 svarade cirka 300 av totalt 500 Uddevallabor att de känner sig trygga i centrum – men att de känner sig mindre trygga i dag än vad man gjort tidigare.

– Det måste vi ta på största allvar. Det är givetvis polisens ansvar men vi behöver även få igång den sociala bevakningen; att folk är ute och rör sig i sitt område, säger Tony Bengtsson.

Tony Bengtsson, kommunpolis i Uddevalla berättar om stenkastningen på Dalaberg under onsdagen.
Tony Bengtsson, kommunpolis i Uddevalla berättar om stenkastningen på Dalaberg under onsdagen.

I kommunens medborgarlöfte 2021 – en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun – kommer polisen fokusera särskilt på centrumområdet, enligt Tony Bengtsson.

– Just nu måste vi skapa en känsla av att de allra flesta känner sig trygga, säger han.

LÄS MER:”Jag saknar livet på torget”

LÄS MER:En av fem lokaler står tomma i Uddevalla centrum

LÄS MER:Lokala salongen hotas av stängning

LÄS MER:Centrumhandlarna kämpar för att klara sig: ”Det har blivit tuffare”

ANNONS