NU-sjukvårdens styrelse uttrycker sitt stöd för sjukvårdsledningens beslut om vaccinordning.
NU-sjukvårdens styrelse uttrycker sitt stöd för sjukvårdsledningens beslut om vaccinordning. Bild: Stefan Bennhage

Viktigt att våra chefer är närvarande i vården

Vi har noggrant följt den debatt som skapats efter att NU-sjukvårdens särskilda sjukvårdsledning tog beslut om i vilken ordning medarbetare och viss ledningspersonal ska erbjudas vaccination mot covid-19.

ANNONS

Svar till Bergfinn Tveit, Thomas Ericson med flera

LÄS MER:Etiken verkar ha gått sjukhusledningen förbi

LÄS MER:Varför går ledningsgruppen före i vaccinationskön?

LÄS MER:Hur kan vi i vårdpersonalen inte vara prioriterade?

Denna prioritering innebär att medarbetare som har huvudansvar och är kritisk för att NU-sjukvården fortsatt ska kunna upprätthålla en bra covid-vård först ska få sina två doser.

Därefter ska resterande medarbetare vaccineras. I denna fas 2 har viktiga stödresurser, såsom vårdhygien men också delar av sjukhusledning, prioriterats.

Vi som har det politiska ansvaret för sjukhuset ger vårt stöd till den prioritering som gjorts utifrån att över tid säkra fungerande beslutskraft. Många funktioner kan lösas med hemarbete, men vi ser det som väldigt viktigt att våra chefer och ledning också finns ute i verksamheten dessa svåra tider. Ett närvarande ledarskap ger bästa förutsättningar för rätt prioriteringar och beslut.

ANNONS

LÄS MER:Därför har sjukhusledningen prioriterats före viss vårdpersonal

NU-sjukvården har visat att det går att upprätthålla en hög nivå på övrig vård under större delen av pandemin. Detta innebär att vi har kunnat behålla, eller i vissa fall korta våra köer under 2020.

Varje jämförelse med andra rapporterade incidenser i vaccinkön från kommuner och regioner, såsom misstänkt fusk och felprioriteringar, är felaktig. I NU-sjukvården finns det en beslutad prioriteringsordning som motiverats och kommunicerats på ett både öppet och transparent sätt.

Att försöka undergräva sjukvårdsledningen förtroende är på inget sätt konstruktivt i denna situation.

Peter Heie

ordförande NU-sjukvårdens styrelse

Carina Åström

vice ordförande NU-sjukvårdens styrelse

ANNONS